biologisk mångfald

Forskare: "Allvarliga brister i kunskapen om biologisk mångfald"

2:00 min

För att förstå hur livskraftigt växt- och djurlivet är, och vilken betydelse det har för oss människor, räcker det inte med kunskap om antalet arter eller ekosystem. Även den variation som finns inom en art är viktig, men betydelsen av sådan variation är underskattad, menar författarna till två oberoende översikter av forskningsfältet.

Christine Bacon är forskare i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, och hon håller med om att bristen på kunskap är allvarlig.

– Det är en väldigt allvarlig brist, och det är därför det kommit två artiklar om det här i olika Nature-tidskrifter de senaste två månaderna ungefär, säger Christine Bacon.

I tiotusen år har vi som jordbrukare dragit nytta av de skillnader som finns mellan individer av samma art, för att avla fram de egenskaper hos djur och växter som vi helst vill ha. Men genom att styra evolutionen och minska mängden orörd natur så har vi också minskat den här genetiska variationen. Och den är väsentlig för arternas förmåga att genom det naturliga urvalet anpassa sig till sådant som ett förändrat klimat, menar Christine Bacon.

– Ju större den genetiska variationen är hos en art, desto högre är artens resiliens, säger hon.

Enligt författarna till de två översikterna, behöver forskningen lägga mer fokus på sådan här så kallad inomartsvariation. Ett exempel i den riktningen är Christine Bacons forskning om fjällsyran, en ört som renar och andra djur livnär sig på – forskning om fjällsyrans förmåga att anpassa sig till den uppvärmning som i norra Sverige och övriga Arktisområdet går snabbare än någon annanstans på jorden. En kunskap som hon menar är viktig för att förstå svenskarnas och särskilt samernas livsförutsättningar i området.

– Kunskap om hur växtsamhällen kommer att te sig inom fem till tjugo år är viktigt för svenskarnas och särskilt samernas överlevnad och välbefinnande, säger Christine Bacon.

Källor: S. Des Roches et al. "Conserving intraspecific variation for nature's contributions to people". Nature Ecology and Evolution, mars 2021. Doi: 10.1038/s41559-021-01403-5

M. Stange et al. "The importance of genomic variation for biodiversity, ecosystems and people". Nature Reviews Genetics, februari 2021. Doi: 10.1038/s41576-020-00288-7