Immunitet

Forskare: Även med Janssens en-dos vaccin kommer återvaccinering behövas

1:47 min

Janssenvaccinet profileras som ett en-dos vaccin. Men personer som tar detta vaccin, liksom alla andra vaccin, kommer med största sannolikhet behöva återvaccineras - då inget vaccin verkar ge evig immunitet mot covid-19, enligt professor Matti Sällberg.

Janssenvaccinet, som godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten 11 mars, är ett så kallat en-dos vaccin. Det ska alltså räcka med att ta en dos för att få ett 67-procentigt skydd mot att insjukna i covid-19. Men Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet, vill nyansera den bilden.

– Det kommer inte räcka med en dos, utan det de har visat är att under en viss tid har man ett 67-procentigt skydd mot allvarlig och moderat covid-19. Men i det långa loppet kommer man självklart behöva ta fler doser, det är utan tvekan så. Då kan man antingen ge deras eget vaccin igen eller andra vaccin. Det är inte så att man vaccinerar en gång och sedan är det klart. Även med det här vaccinet måste man med största sannolikhet fylla på med andra doser.

Så för Janssen, liksom för alla andra vaccin, kommer människor antagligen behöva vaccinera sig igen eftersom immuniteten mot covid-19 sannolikt släpper efter ett tag. Inget vaccin kommer troligen i det långa loppet räcka att bara ha tagit en eller två gånger.

Men det finns en annan aspekt av det här också. Janssen är ett adenovektorvaccin precis som Astra Zeneca och Sputnik V. Enligt Matti Sällberg är det antagligen så att alla adenovektorvacciner hade kunnat vara en-dos vaccin om de kliniska studierna lagts upp annorlunda, men nu är det bara Janssen som valt att profilera sig så.

– Det är liksom en profilering man har valt att göra, att man gör ett en-dos vaccin och att man visar att det har, under en viss tid, en viss skyddseffekt. Men för att långsiktigt kunna släcka ned den här pandemin så måste vi alla ha ett ganska bra skydd. Det innebär att man kommer behöva fylla på, man kommer få ytterligare doser. Kanske inom, det får vi se, om det är 6, 12 eller 18 månader.

För att se hur lång tid vaccinen ger immunitet ska man följa upp dem efter X månader, och då kommer man bättre veta hur snabbt en återvaccinering bör ske.