Fetma och covid

Forskare: Fler med fetma borde få vaccineras tidigare

1:59 min

Människor med måttlig fetma borde prioriteras högre för vaccination mot covid-19, inte bara de som lider av extrem fetma. Det menar forskare som pekar på studier som visat att måttlig fetma är en oberoende riskfaktor för allvarlig covid.

Över en miljon vuxna svenskar lever med fetma. Men bara extrem fetma – alltså ett BMI över 40 – ger en prioriterad plats i pandemins vaccinationskö. Men fler med fetma borde erbjudas vaccin i fas 3 i stället för fas 4, menar forskaren och hjärtspecialisten Per Svensson på Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm:

– Det kan jag absolut tycka, att ”vanlig” fetma borde ingå i den gruppen, utifrån våra fynd. De talar ändå tydligt för att fetma är en riskfaktor som alla de andra, och den är ju lika stark som diabetes, säger Per Svensson.

Över en miljon vuxna svenskar lever med fetma och ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller högre. Resultaten från Per Svenssons studie av 1 000 covidpatienter som behövt respiratorvård kom fram till att fetma är en oberoende och tydlig riskfaktor som är minst lika stor som diabetes. Flera studier som gjorts internationellt har också pekat på samband mellan övervikt och fetma och svår covid-19-infektion.

Vanliga följdsjukdomar av fetma är diabetes och högt blodtryck. Det är sjukdomar som ger en plats i vaccinationsfas 3, före alla utan riskfaktorer. Men majoriteten av alla med fetma har varken diabetes eller högt blodtryck, säger Joanna Uddén Hemmingsson, läkare från Svensk förening för obesitasforskning.

Men Folkhälsomyndigheten hänvisar sin prioritering framför allt till en brittisk studie med data från 17 miljoner individer. Den kom fram till att kontrollerad diabetes är en större riskfaktor än måttlig fetma. Dessutom, konstaterar Folkhälsomyndigheten, vill Sveriges kommuner och regioner hålla i gällande prioriteringar för att inte riskera förseningar av vaccinationerna. Joanna Uddén Hemmingsson håller inte med.

– Vi vet att fetma inte ses som en ”riktig sjukdom” av många människor. Och jag skulle vilja nu att Folkhälsomyndigheten ställer sig över sådana fördomar och faktiskt prioriterar upp fetma så att människor med fetma blir vaccinerade i fas 3, säger Joanna Uddén Hemmingsson.