Litteraturveckan i P1

Forskare: För mycket läsfrämjande kan få motsatt effekt

1:55 min
  • Nästan var femte varken läser eller lyssnar på böcker visar Kulturnytts Novusundersökning. Samtidigt har det aldrig varit ett så stort fokus på läsfrämjande insatser som nu, visar ett forskningsprojekt om politisk styrning av läsning från Högskolan i Borås och Uppsala universitet.
  • Det finns en stark historisk koppling mellan läsning, folkbildning och demokrati, berättar Linnéa Lindsköld är docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.
  • Men det finns en risk att läsfrämjande blir alltför predikande och att folk slår bakut och inte läser, menar Linnéa Lindsköld.