Miljö

Forskare: Luftkvalitén bör mätas på trafiknära förskolor

2:02 min

Det borde ställas krav på kommuner att börja mäta luftkvalitén på vissa förskolegårdar. Detta enligt forskare som upptäckt hälsoskadliga nivåer av luftföroreningar på förskolor i trafikutsatta miljöer. Hör mer i Klotet.

Thomas Hellsten, rektor och pedagog på Förskolan Elvan i centrala Stockholm, välkomnar luftmätare på sin gård.

– Jag skulle vilja se såna där mätare på alla gårdar i innerstan, säger han.

Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Men trots det saknas riktlinjer för övervakning av luftkvaliteten vid förskolorna.

– Jag tycker det är illa, jag tycker det behöver lagstiftas kring detta.

Emilie Stroh är forskare i miljö och arbetsmedicin vid Lunds universitet. Hon har genom en enkätundersökning bland Sveriges kommuner nyligen upptäckt att kommunerna i dag har dålig koll på luftkvalitén på förskolegårdarna. Bara drygt 10 procent av kommunerna har någon gång mätt luftkvalitén på en förskola.

Luften har blivit bättre i våra städer de senaste 50 åren, och i Sverige är också luften renare än på många andra platser.

Men de partikelhalter som Emilie Stroh och hennes kollegor själva har mätt upp vid ett antal trafikutsatta förskolor i Malmö, visar bland annat på halter som kan kopplas samman med en ökad risk för att utveckla astma och kronisk bronkit och att barnen där riskerar sämre lungfunktion i vuxen ålder.

Stockholm stad har nyligen gjort generella beräkningar av luftkvalitén i hela kommunen men precis som de flesta kommuner i landet de inte gjort några specifika mätningar på förskolegårdarna.

– Det här är den mest sårbara gruppen och det är en grupp som växer, framförallt stadsbarn. Vi ska ha kontroll över barnens inne och utemiljöer.