MILJÖGIFTER

Forskare lyfter fram spermieminskning

2:05 min
  • Hormonstörande ämnen i plast kan vara en viktig orsak bakom en dramatisk nedgång i antalet spermier i mäns sädesvätska, menar forskare.
  • I en ny bok sammanfattar professor Shanna Swan hoten mot fertiliteten, där hon i sin egen forskning kunnat visa att antalet spermier i sädesvätska hos män i västvärlden har minskat med hälften under en 40-årsperiod.
  • De hormonstörande ämnena kan vara en möjlig förklaring, men livsstilsfaktorer kan också påverka, enligt spermieexperten Lars Björndahl.