Vaccinering

Forskare: Tidigare covid kan spä på biverkningar

1:56 min
  • Vaccinforskaren Matti Sällberg säger efter att en stor andel av personalen vid Skåne universitetssjukhus fått stanna hemma från jobbet efter biverkningar från framförallt Astra Zenecas vaccin att det kan bero på att sjukvårdspersonal är en grupp där många varit sjuka i covid, vilket kan spä på biverkningarna.
  • Forskaren på Karolinska institutet  säger också att Astra Zenecas typ av vaccin, så kallat virusvector vaccin, ger mer biverkningar vid första sprutan och mindre vi den andra.
  • För så kallade RNA-vacciner som Pfizer Biontech och Moderna gälker det motsatta, då är det vanligare att biverkningarna kommer efter andra sprutan.