sjöfart

Forskaren: All sjöfart sänker hastigheten när fartygsbränsle blir dyrare

1:59 min
  • På onsdag presenterar Trafikverket en rapport där de tittar på framtidens sjöfart till och från Gotland.
  • Forskaren Karl Jivén på IVL Svenska Miljöinstitutet tror att all sjöfart kommer sänka farterna efter att de snart blir en del av EU:s utsläppshandelssystem.
  • "Inom några år är det väldigt sannolikt med koldioxidavgifter på fartygsbränsle", säger han.