Exploatering

Förskola planeras byggas på jordbruksmark i Åre

1:59 min
  • En större förskola kan snart bli verklighet i Björnänge, strax öster om Åre.
  • Under tisdagen förväntas kommunstyrelsen klubba igenom ett nytt planprogram för att omvandla jordbruksmark till att tillåta byggande av bostäder, butiker och förskola.
  • Det här är planer som Ann-Sofi Collin ledamot i Lantbrukarnas riksförbunds  kommungrupp i Åre vänder sig mot: "Vi har förståelse för att man måste bygga, men vi menar att bevarandet av jordbruksmark är överordnat."

Det är inte bara LRF som ifrågasätter att Åre kommun vill ändra detaljplanen på ett markområde öster om den nuvarande matvarubutiken i Björnänge. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande man anser att Åre kommun inte tillräckligt väl motiverat varför man har för avsikt att omvandla jordbruksmark till bostadsbyggande här.

Men kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson (C) säger att erbjudandet om att få köpa mark och bland annat bygga en ny förskola med 6-10 avdelningar är för bra för att kunna tacka nej till.

"Här finns det stöd i översiktsplanen och det finns en exploatör", säger han.