HEDERSPROBLEMATIK

Förskolebarn i Helsingborg begränsas visar mindre enkät om hedersproblem

2:01 min
  • Malmö stads undersökning av hedersproblematik i förskolan har inspirerat Helsingborg som gjort en egen undersökning av hur barn begränsas av sina föräldrar utifrån ett mindre antal förskolor i staden, genom en enkät.

  • "Där är det mycket kring traditionella könsroller, att de förstärks ännu mer. Även begränsningar kring vem som får leka med vad, till exempel att pojkar får inte lov att ha klänning på sig i rollspel, flickor får inte visa för mycket hud så det är sådana små exempel som kommer upp.", säger Annicka Olsson, hederssamordnare i Helsingborg. Hon menar att kunskapen om det här behöver komma ut:

  • "Vi ska jobba med att stärka personalen att vara trygga i sitt uppdrag, att man faktiskt är kvar i läroplanen hela tiden att det är den vi arbetar med. Vi arbetar med barnkonventionen, barnens rättigheter. Alla barn har rätt att få leka med vem de vill, bli kära i vem man vill, få klä ut sig till vad man vill och det är det som är det centrala, det är viktigt och det måste vi vara trygga med.