HEDERSPROBLEM I FÖRSKOLOR

Förskolechef i Malmö: Vi har saknat kunskap om hedersproblem

2:10 min
  • Malmös förskolor och de högre ledarna på förvaltningen har saknat kunskap för att kunna upptäcka hedersproblematik i förskolorna - kommunens egen rapport visar att förskolebarn drabbas av hedersnormer, till exempel flickor som inte får visa benen.

  • "Alla har behövt öka sin kunskap. Det tror jag definitivt att vi alla har saknat. Det är just därför som vi har gjort inventeringen för att vi behövde få ett samlat grepp om det så att vi kan sätta in rätt insatser framåt", säger Anna Karlfeldt, utbildningschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad.

  • Anna Karlfeldt säger att hon haft en känsla av att hedersproblematik pågått i förskolorna och enligt henne har sådana exempel tidigare anmälts av förskolorna, men eftersom det inte har beskrivits som just hedersrelaterat så har problemet inte blivit synligt.

Den här publiceringen har uppdaterats.