Modersmålsundervisning

Förskoleelever i Malmö kan börja läsa finska igen

1:59 min
  • Eleverna i förskoleklasserna i Malmö kommuns skolor får återgå till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Det beslutades i går i Malmö stads grundskolenämnd, där endast Sverigedemokraterna var emot förslaget.
  • Beslutet träder i kraft direkt och nu kan föräldrarna åter anmäla sina barn till modersmålsundervisning i bland annat finska.
  • "Vi har tolkat förvaltningsrättens dom så att de nationella minoritetsspråken har en särställning jämfört med andra modersmål", säger grundskolenämndens ordförande, liberalen Sara Wettergren.