KOMMUNALA AVGIFTER

Förslag: 10 procent högre VA-taxa i Bräcke

0:31 min
  • Kommunstyrelsen i Bräcke föreslår att VA-taxan i kommunen höjs med 10 procent från den 1 januari 2022.
  • Anledningen är att kommunen har fortsatt stort behov av underhåll, förnyelsearbeten och nyinvesteringar inom VA-verksamheten för att säkerställa att man följer miljöbalken och Livsmedelsverkets regler.
  • Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta om en höjning av VA-taxan.