Förslag från FHM: Stödlinje för människor med psykisk ohälsa

5:34 min
  • Folkhälsomyndigheten föreslår en nationell stödlinje för personer som lider av psykisk ohälsa, självmordstankar och personer i närhet till psykiskt sjuka.
  • En liknande linje lades ner för ett år sedan. Vad innebär den nya stödlinjen?

  • Hör samtal med Anki Sandberg, ordförande för NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa.