FRA

Förslag om utökad FRA-lag får kritik

1:18 min
  •  Regeringens förslag om att utöka FRA-lagen så utländska myndigheter i vissa fall ska kunna få direkt tillgång till uppgifter om personer som Försvarets radioanstalt har får nu kritik. ”I vissa situationer kanske vi avlyssnar andra länder när vi inte är intresserade själva”, säger Mark Klamberg, professor i internationell folkrätt.
  • När FRA-lagen infördes bedömde man att bara svenska myndigheter skulle få tillgång till uppgifterna för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Men nu anser man att skyddet är möjligt att säkerställa.
  • Försvarsminister Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att säkerhetsläget för Sverige har förändrats och att och internationella samarbeten är avgörande för landets säkerhet. Han skriver också att utländska myndigheter bara kommer få direktåtkomst i vissa fall och att regler om sekretess och dataskydd måste följas.