Medborgarförslag

Förslaget: Bättre tillgänglighet på Evedal

0:33 min
  • Växjö kommun bör förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid Evedals badplats, det menar en Växjöbo enligt ett medborgarförslag till kommunen.
  • Idag finns det en parkering för rörelsehindrade vid den stora grusparkeringen bredvid Wilhelmshill, medborgaren vill att det utökas till minst tre parkeringar.
  • Personen föreslår även asfaltering av gångvägen till kanothuset, cirka 100 meter, då Växjö Kanotklubb har en parasektion som förtjänar bättre tillgänglighet.