Utredning

Förslaget: bygg färre p-platser vid nya bostäder

2:00 min
  • Det ska inte längre behöva byggas lika många parkeringsplatser när det byggs nya bostäder, enligt ett lagförslag från en statlig utredning, och kommunerna ska heller inte längre behöva ställa några krav alls på att det ska byggas parkeringsplatser.
  • “Man kan ha betydligt färre parkeringsplatser än vad man har i dagens planering. Det är stora besparingar som både den enskilde och samhället kan göra”, säger Johan Edstav, särskild utredare, till Ekot.
  • Förslaget får kritik: “Har vi inte tillräckligt med parkeringsplatser så skapar det problem”, tycker Anders Ydstedt vid Kungliga automobilklubbens expertråd.