Äldreomsorgen

Osäker framtid för snabbtest av personal

2:03 min
  • Det försök som gjorts med snabbtester av personal inom äldreomsorgen i region Stockholm har nu avslutats och ska utvärderas.
  • Familjeläkarna, som är en av aktörerna bakom försöket, anser att det har varit framgångsrikt – men trots det är det inte klart om och när testerna kan fortsätta.
  • ”I Stockholm har vi testat personal på ett 40-tal äldreboenden och på mer än hälften av dem har vi kunnat upptäcka smittade personer som har varit på arbetet helt utan symptom eller med ringa symptom att de inte tolkat det själva som covid-19”, säger Stefan Amér, verksamhetschef Familjeläkarna.

Det försök som gjorts med snabbtester av personal inom äldreomsorgen i Region Stockholm har nu avslutats. Familjeläkarna, som är en av aktörerna bakom försöket, anser att det varit framgångsrikt – men trots det är det inte klart om och när testerna kan fortsätta att göras i Stockholm.

– Vi har kunnat testat uppemot 5000 personal på äldreboenden i Region Stockholm på ett 40-tal äldreboenden, och på mer än hälften av dessa äldreboenden har man kunnat upptäcka personer som har varit på arbetet antingen med, som de upplever, helt utan symptom eller med så ringa symptom att de själva inte har tolkat det här som covid-19, säger Stefan Amér, verksamhetschef Familjeläkarna.

I försöket har personal i början av sitt arbetspass fått ta ett antigen-test, så kallat snabbtest, som ger svar på 15 minuter. Projektet har genomförts av Familjeläkarna i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och forskare på Karolinska institutet.

De sista testerna gjordes igår, och projektet ska nu utvärderas, men enligt Stefan Amér på Familjeläkarna har det varit framgångsrikt eftersom man snabbt kunnat skicka hem personal som potentiellt kunnat vara smittspridare, och undvika att de smittat boende och annan personal.

– Nu ska det här ju utvärderas, men vi har inte sett några utbrott efter att man började använda de här testerna. Tvärtom har de kunnat användas och, som vi bedömer, hjälpt till att begränsa smittspridningen.

Men trots att Familjeläkarna säger sig ha ett team redo som kan fortsätta göra tester kommer inga tester att göras nästa vecka och de har inte fått några besked från Region Stockholm om när testerna kan börja genomföras i den ordinarie verksamheten.

Det är något som Stefan Amér anser är anmärkningsvärt eftersom all personal inte är vaccinerad ännu, samtidigt som det flyttar in personer på boendena som inte hunnit få vaccin.

– Vi är ju jätteförvånade att det gått så lång tid nu när vi har kunnat börja använda antigentester i klinisk praxis för att testa personal på äldreboenden. Det finns en färdig rutin som är framtagen och vi förstår inte varför vi inte bara kan få börja använda de här viktiga hjälpmedlen nu när vi har en ökad smittspridning i Stockholm.

Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, säger att de väntar på att ta del av resultaten från studien, samtidigt som det finns en del praktiska problem som behöver redas ut innan man kan påbörja screening av personal.

Nu står vi ju inför vad som tycks kunna bli en tredje våg, kan du förstå att det kan finnas dem som tycker att det går långsamt att komma igång med det här?

– Ja, det är möjligt, men vi jobbar så fort vi kan för att lösa alla problem, säger Elda Sparrelid.