COVID-19

Första svenska omikron-fallet var vaccinerad – fler fall utreds

1:14 min
  • Den första personen i Sverige med konstaterad omikronsmitta är vaccinerad. Det bekräftar Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Birgitta Holmgren:

  • "Det är en person hemmahörande i Skåne, som varit på resa i Sydafrika som blev provtagen för en vecka sedan. Det har inte varit någon svår sjukdomsbild som krävt sjukhusvård." 

  • Det finns enstaka misstänkta omikron-fall i Skåne som utreds, men de är inte kopplade till det bekräftade fallet, enligt smittskyddsläkaren.