Stamceller

Förstadium till moderkaka skapad i laboratorium

1:43 min

Forskare har lyckats bilda cellstrukturer som liknar mänskliga blastocyster, det vill säga tidiga embryon i det stadium när de precis ska fästa in i livmodern.

Det här har man gjort genom att förmå mänskliga embryonala stamceller att ge upphov till alla de typer av celler som ett tidigt embryo består av, och sen få dem att forma sig till den lilla ihåliga boll, som en blastocyst utgör.

Tidigare har man kunnat ta fram de celler som i förlängningen skulle ge upphov till själva fostret, men nu har man också kunnat ta fram de strukturer som senare bildar fosterhinnor och moderkaka.

De labbframställda blastocysterna är dock inte exakta kopior av tidiga foster, och kan inte utvecklas till en fullgången graviditet. Förhoppningen är istället att man nu lättare ska kunna studera bakomliggande orsaker till exempelvis infertilitet och missfall.

 – I vårt fält är det väldigt stort, för det är otroligt svårt att forska på orsaker kring infertilitet och hur de här tidiga embryona utvecklas, eftersom det är en väldigt begränsad tillgång till donerade embryon, säger Fredrik Lanner som forskare inom obstretik och gynekologi vid Karolinska institutet.

Han menar att forskningen också ofta är väldigt etiskt laddad, och att det här framsteget skulle kunna underlätta just det.

– Då skulle man istället kunna studera sådana här stamcells-genererade embryoliknande strukturer. Så att man nu har kunnat göra något som ser ut som blastocyster, i människa, är väldigt stort, säger han.

Källor: 

Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells. Leqian Yu, et al, 2021. Nature. Doi.org/10.1038/s41586-021-03356-y

Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids. Xiaodong Liu et al, 2021. Nature. Doi: 10.1038/s41586-021-03372-y