Pandemilagen

Förståelse och frustration – reaktioner på nytt pandemiförslag

1:39 min
  • Bland företagare så finns en förståelse för regeringens förslag för att stävja smittan vid en tredje våg.
  • Men flera uttrycker också en frustration över att de åtgärder som redan vidtagits inte räcker.
  • Jens Larsson vd för Järvzoo beskriver det senaste året som en lång testperiod där man hela tiden utvärderar de olika smittskyddsåtgärderna.