Svenska modellen

Förstärkt förslag om minimilöner inom EU

1:58 min
  • När EU-kommissionens förslag om minimilöner i Europa nu förhandlats i Europaparlamentet har det blivit skarpare på flera punkter.
  • Förhandlingsgruppen vill bland annat ha exakta nivåer för minimilöner på 60 procent av medianlönen och 50 procent av medellönen i respektive land.
  • Men svenska EU-parlamentariker är fortsatt kritiska till förslaget och menar att det hotar modellen där fack och arbetsgivare bestämmer om lönerna.