DRÖNARE ÖVER SVERIGE

Försvarsmakten: Därför skjuter vi inte ner drönarna

1:34 min
  • Försvarsmakten har inte mandat att själva agera mot dom drönare som synts över Svenska kärnkraftverk, det säger Ulf Lepp överstelöjtnant och huvudman för skydd mot drönare hos Försvarsmakten.

  • De enda tillfällena där försvarsmakten kan agera mot drönare är när de flyger ovanför försvarsmaktens egna skyddsobjekt, däremot så kan man få en hemställan från polisen att hjälpa till.

  • ”Vi kan ju få en hemställan från Polismyndigheten om stöd och då kan vi gå in och hjälpa dem med vissa uppgifter. Det är ett normalfall som skulle kunna inträffa”, säger Ulf Lepp.