Vaccinet

Försvaret har erbjudit hjälp vid vaccineringarna i Västernorrland

1:20 min
  • Försvaret skulle till exempel kunna hjälpa till med logistiken runt vaccinationslokalerna, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare på Region Västernorrland.
  • För att ge själva vaccinet måste man vara sjuksköterska.
  • "Vi har räknat att vi behöver 65 sjuksköterskor på heltid som ska vaccinera men vi behöver även personal som sköter in- och utflöde i lokalerna och tittar till de som är nyvaccinerade", säger Karin Sellgren