BLACK HAWK

Försvarsmakten vill testa amerikanska helikoptrar

1:58 min
  • Försvarsmakten tittar nu på möjligheten att framöver enbart använda helikoptrar från amerikanska Sikorsky - Black hawk och Sea hawk, erfar Ekot.

  • Bakgrunden är problemen med nuvarande helikopter 14 som är dyr och där ingen idag kan säga när den kan fungera för ubåtsjakt.

  • Försvaret ska jämföra ett system med Sikorskyhelikoptrarna och ett där helikopter 14 är med för att utvärdera vilket som blir bäst.

Ekot har tidigare berättat att försvarsmakten utreder vilka helikoptrar som ska användas i framtiden. Huvudorsaken är att det fortfarande inte är klart när den dyra helikopter 14 - eller NH 90 som den heter - går att använda fullt ut, inklusive för ubåtsjakt, trots att det nu är 20 år sen Sverige beställde modellen.

Men innan Sverige kan få en version som kan användas för ubåtsjakt måste hela systemet uppgraderas - och innehållet i den uppgraderingen måste en rad europeiska länder först enas om. När det beslutet och arbetet kan vara klart är det ingen som vet och därmed inte heller när en sjöoperativ svensk helikopter kan komma att existera.

Att Australien nyligen beslutade sig för att sluta använda NH 90 på grund av olika problem och ersätta med Black hawk och Sea hawk, underlättar inte heller det europeiska samarbetet kring helikoptern.

Försvarsmakten har senaste året granskat flera olika alternativa helikoptermodeller och har nu landat i två huvudalternativ enligt uppgift till Ekot. Det ena är en helikopterflotta som enbart består av Black hawk för operationer till lands och Sea hawk för operationer till sjöss. Sverige har redan 15 Black hawk - eller helikopter 16 - som har fungerat bra och varit mycket billigare än helikopter 14. Systerhelikoptern Sea hawk är redan i fullt bruk i flera länder och beprövad, men frågan är hur den fungerar i samband ubåtsjakt i Östersjön där exempelvis vattnet ligger olika skikt som kan vara svåra att tränga igenom. Därför hoppas försvaret få vara med och öva och testa med helikoptrar från USA under nästa år.

Det andra alternativet är att fortsätta använda helikopter 14 och vänta på att den också ska fungera för sjöoperationer i kombination med fler Black hawk. Den nuvarande mindre helikopter 15 måste uppgraderas snart och Försvarsmakten då tycker att det är bättre att stryka den helt.

Försvaret kommer att redovisa detta arbete för regeringen i ett budgetunderlag som lämnas in i slutet av februari. Om ytterligare ett år kommer det - efter testerna med Sea hawk - en analys av kostnaderna för de två olika systemen, samt en bedömning av när de faktiskt skulle fungera i praktiken att lämna ett förslag till regeringen om vilka helikoptrar Sverige ska ha i framtiden.