Fiske

Fortsatt höga gifthalter i Östersjölax: "Gränsvärden kan sänkas"

1:26 min
  • Över hälften av proverna tagna på Östersjölax låg över det internationella gränsvärdet för dioxin.
  • Proverna som nu sammanställts togs förra året i lax från Luleälven och Ångermanälven.
  • Även om trenden på lång sikt visar att halterna sjunkit något så kommer kostråden att vara kvar och sannolikt kommer gränsvärdena att skärpas ytterligare.