ELPRISET

Fortsatt höga priser i norr – trots att isen lagt sig

0:37 min
  • Elpriserna ligger fortsatt på höga nivåer i norra Sverige. Det här trots att isläggningen i älvarna inte längre begränsar produktionen av vattenkraft i någon större utsträckning, enligt energibolaget Vattenfall.

  • Istället är det den fortsatt låga vindkraftsproduktionen i norra Norden, marknadspriserna på kontinenten och den höga efterfrågan på grund av det kalla vintervädret som gör att priserna ligger kvar på höga nivåer.

  • Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå visar prognoserna att trenden ligger kvar under vintern - om inga stora förändringar inträffar.