MEDIER

Fortsatt högt förtroende för public service – också bland unga

1:59 min
  • Förtroendet för public service-bolagen fortsätter vara högt – det visar den SOM-undersökning som presenterades idag vid Göteborgs universitet.

  • "Det är alltid viktigt med information, men det har varit särskilt viktig under pandemin och nu fortsätter det med kriget i Ukraina. Vid stora viktiga händelser är det tydligt vad man sluter upp kring", säger Ulrika Andersson, docent vid SOM-institutet.

  • Undersökningen visar också att förtroendet för de lokala morgontidningarna ökade något under 2021, jämfört med 2020.