Slöjförbud

Fortsatt nej till slöjförbud på skolor i Skurup och Staffanstorp

1:07 min
  • Kammarrätten i Göteborg har fattat beslut om att fortsatt stoppa förbudet mot slöjor i skolan i Skurup och Staffanstorp.
  • Rätten menar att det strider mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolan att bära huvudduk.
  • "Det strider mot religionsfriheten att hindra eller begränsa den möjligheten att uttrycka sin religion", säger Dag Stegeland som är kammarrättspresident.

Revend Shexo
revend.shexo@sverigesradio.se 

Erik Adell
erik.adell@sverigesradio.se 
P4 Malmöhus