Palmemordet

Fortsatt stort intresse för att ta del av Palmeutredningen

2:00 min
  • Sedan förundersökningen om mordet på Olof Palme lades ned förra året har omkring 900 förfrågningar kommit in till polisen om att ta del av utredningen, som då blev allmän handling.
  • Hittills har cirka 5 500 handlingar, som var för sig kan bestå av många sidor, lämnats ut.
  • Samtidigt kommer kritik om att det har blivit svårare att få ut dokument. 

Förundersökningen om mordet på Olof Palme lades ned den 10 juni förra året. Sedan dess har omkring 900 förfrågningar kommit in till polisen om att ta del av utredningen, som då blev allmän handling. Idag arbetar en grupp om fem jurister vid polisen heltid med att hantera det här.

– Jag tror inte att intresset minskar, det har vi inte sett, och så kommer någon ny våg, eller det händer någonting som gör att det kommer ett nytt intresse och ett antal ärenden, säger Liselott Ringborg, enhetschef vid polisens rättsavdelning.

En av de som har begärt ut handlingar är Jonas Nyman som administrerar en Facebookgrupp, med nästan 2 000 medlemmar, vars syfte är att göra handlingarna sökbara på nätet. Hittills har gruppen fått ut cirka 1 500 handlingar, totalt 16 000 sidor. Hela Palmeutredningen består av 500 000 sidor.

– Vi får nya dokument i princip varje dag, och vi försöker publicera regelbundet så det blir ett par gånger varje vecka som vi lägger ut nya dokument, så det är fortfarande ett jättestort intresse, säger Jonas Nyman.

Vid varje begäran gör polisen en sekretessprövning för att skydda enskilda som förekommer i utredningen. Gunnar Wall, journalist och författare, som har skrivit flera böcker om Palmemordet, upplever att sekretessen har blivit hårdare sedan utredningen lades ned, och det påverkar hans arbete negativt.

– Man kan ju få ut handlingar i maskat skick, vilket är det vanligaste när man får ut en handling, och det händer också att man inte får ut en handling alls, men det har alltså blivit svårare allt eftersom att utredningen har lagts ned, säger Gunnar Wall.

Liselott Ringborg vid polisens rättsavdelning säger att det kan bero på att det inledningsvis var många olika personer som arbetade med att lämna ut handlingar.

– Vi har blivit mer stringenta i hanteringen, polisens uppgift är ju att följa de legala kraven, inte att hemlighålla någonting. Vi är ju stringent mot lagens krav om att skydda personuppgifter bland annat och man har ju möjlighet att överklaga om man inte är nöjd, säger Ringborg.

Sedan utredningen lades ned har ett 30-tal av polisens beslut om att lämna ut handlingar överklagats till kammarrätten. I merparten av de fall som har avgjorts har polisen fått rätt i sin sekretessbedömning men polisen har även fått ändra sig i några fall, det gäller bland annat den så kallade ”liggaren” - innehållsförteckningen över alla handlingar i utredningen.