Tyskland

Fortsatta skillnader i det återförenade Tyskland

1:59 min
  • Drygt 30 år efter den tyska återföreningen är ekonomiska skillnader mellan den östra och västra delen av landet fortfarande tydliga och jämnas bara långsamt ut, visar den årliga rapporten om Tysklands enhet som presenterades i veckan.
  • I östra Tyskland är BNP knappt 80 procent av nivån i västra Tyskland. Löner, pensioner och privata förmögenheter är mindre i öst och arbetslösheten något högre.
  • En bestående skillnad är den politiska hållningen, som märks i en betydligt mer skeptisk och kritisk inställning till politik och demokrati i de östra delstaterna, där det högerradikala partiet Alternativ för Tyskland har minst 20 procent av platserna i de fem delstatsparlamenten.