SKURUP

Förvaltningsrätten säger nej till slöjförbud på skolor i Skurup

0:50 min
  • Förvaltningsrätten i Malmö upphäver det förbud mot slöjor i skolan som kommunfullmäktige i Skurup tidigare beslutat om och också det förbud som kommunstyrelsen i Staffanstorp velat införa.
  • Tidigare har Diskrimineringsombudsmannen meddelat att förbudet inte är förenligt med diskrimineringslagen.
  • Förvaltningsrätten anser att förbudet strider mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.