Förvaltningsstiftelsen - Sveriges Radios ägare

Sedan 1997 ägs programbolagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB av Förvaltningsstiftelsen.

Stiftelsen har bildats i syfte att främja självständigheten hos de tre programbolagen. Den skall tillgodose sitt syfte genom att äga och förvalta aktier i bolagen. Detta innebär att en av stiftelsens viktigaste uppgifter är att utse ledamöter till Sveriges Radios styrelse. Förvaltningsstiftelsen utser på bolagsstämman en ordförande och åtta ledamöter.

Sveriges Radios årsstämma äger rum den 21 april 2021 kl. 09.00.