Äldrevården

Etikprofessor om ovaccinerad personal: Äldre ska inte påtvingas risker

2:14 min
  • Ett antal klusterutbrott i Östergötlands äldreomsorg har åter väckt frågan om dom äldres rätt att vägra ta emot hjälp av personal som är ovaccinerad.
  • "Nja, det är ju upp till var och en, men jag tycker det är oansvarigt att inte ta sprutan", säger Lasse, 91 år i Skärblacka.
  • "Blir jag utan hjälp då, om jag skulle behöva ha tillsyn?" frågar sig Annkin Johansson, 76 år.

Så säger Östergötlands kommunala omsorg:

På en enkät från P4 Östergötland svarar sju av länets 13 kommuner. Svaren nedan är en sammanfattning:

  • Ja, det är tillåtet för vårdtagaren att fråga men personalen behöver inte svara. Kommunerna kan inte garantera att personalen är vaccinerad mot covid-19 och betraktar all personal som ovaccinerad, vilket innebär att de ska följa riktlinjer och bära sådan skyddsutrustning som rekommenderas av Folkhlsomyndigheten och Smittskydd.
  • Ingen kommun omplacerar personal och fackförbundet Kommunal har inga pågående tvister på området.
  • Kommunerna säger att de försöker hitta en kombination av åtgärder som passar såväl personalens som brukarnas rättigheter.
  • Det är enligt lag frivilligt för var och en att välja om de vill vaccinera sig, och alltså olagligt för arbetsgivaren att kräva att någon tar vaccin. Samtidigt ska den som är vårdgivare, enligt patientsäkerhetslagen, skydda vårdtagaren mot att utsättas för vårdskada. 

Källor: Enkätsvar från Söderköping, Mjölby, Norrköping, Linköping, Vadstena, Valdemarsvik och Finspång. Fackförbundet Kommunal.