TILL DIG SOM ÄR LÄRARE

Frågor och svar om nedladdning av svarsblanketter

Läs igenom denna sida innan du kontaktar supporten. Om blanketterna hanteras felaktigt kan de inte rättas och klassen riskerar att bli diskvalificerad.

Jag kan inte hitta min skola

Kontrollera att du valt rätt kommun och ort i rullmenyerna. Om du ändå inte hittar din skola kontakta supporten.

Jag laddade ner fel antal svarsblanketter

Det går bra att göra om processen och skriva ut fler blanketter på samma klasskod.

Jag får ut dubbelsidiga svarsformulär

Kontrollera dina utskrivningsinställningar. Du får inte skicka in blanketter med text på båda sidorna.

Gör det något om det blir fel storlek på blanketterna?

Ja, du får inte ändra storleken på blanketterna eller något i innehållet. Om du gör det kan svarsblanketterna inte rättas.

Får jag kopiera svarsblanketterna?

Nej, du får inte kopiera dem. Blankettnumren är unika.

Får jag någon bekräftelse på att jag laddat ner svarsblanketterna?

Nej, du får ingen bekräftelse. När blanketterna genereras öppnas en PDF-fil i ett separat fönster. Öppnas inget fönster, kontakta din lokala IT-support.

Hur vet jag om min skola blivit anmäld till tävlingen

Det finns ingen formell anmälan. För att din klass ska ha chans att tävla i radion måste du skicka in svarsblanketterna - med ifyllda svar från uttagningsprogrammet - för rättning till Umeå universitet. De bästa klasserna går sedan vidare till tävlingarna i de lokala P4-kanalerna.

Vad är en klasskod?

Klasskod innebär att om det bara finns en klass i årskurs 5, så får den klasskoden A oavsett vad klassen kallas. Om det däremot finns flera femteklasser, t ex Mariehemsskolan klass ”Solstrålen” och klass ”Månskenet” – bestäm då att klasskoden för ”Solstrålen” blir A och klasskoden för ”Månskenet” blir B osv.

Kan jag göra egna svarsblanketter eller använda gamla blanketter?

Nej, du måste generera nya, gamla blanketter kommer inte att rättas.

”Om någon i klassen är frånvarande vid uttagningen, t ex sjuk. Hur gör jag då?”

Du skickar bara in blanketter för de elever som deltog i uttagningen. Du behöver alltså inte skicka in en tom blankett för den/de elever som inte svarade på frågorna. Poängsnittet för klassen räknas ut utifrån det antal som var med i uttagningen.

”Jag har tryckt ut svarsblanketter till alla elever, men en/flera var inte med i uttagningen?”

Du skickar bara in blanketter från de elever som svarat på frågor. Poängsnittet för klassen räknas ut utifrån det antal som var med i uttagningen.

Jag måste ange mailadress för att få skriva ut blanketterna. Varför, och hur hanteras dessa uppgifter?

Mailadressen vill vi ha för att kunna kontakta de lärare vars klasser har gått vidare i tävlingen.

Ditt namn och din mailadress sparas inte någonstans utan används endast som förtryckta uppgifter på blanketten.

Om du fortfarande har problem

Har du inte fått svar på din fråga, kan du kontakta supporten på support@its.umu.se.