Frågor & Svar om externa produktioner

Här är svaren på de vanligaste frågorna rörande externa produktioner.

Hur många produktioner köper Sveriges Radio in varje år?

Hela totalproduktioner är cirka 125 stycken programserier per år. Totalt köpte Utbudsgruppen på Sveriges Radio in nästan 2000 program under 2020. Det finns ett tiotal större bolag som vi köper större produktioner från. Men på hela Sveriges Radio köper vi från cirka 2000 firmor/år men då är merparten oftast enstaka program eller inslag.

Hur stor del av Sveriges Radios utbud görs av externa bolag?

Cirka 12 % av hela Sveriges Radios programbudget. Exakta siffror beträffande utomstående medverkan, produktionsutläggningar, samproduktioner, musikrättigheter finns i Public Service-redovisningen.

Varför köper Sveriges Radio produktioner från externa bolag?

I vårt sändningstillstånd står det att vi skall verka för mångfald inom programverksamheten och därför köper vi in hela produktioner, vi gör samproduktioner och vi har även mångfald inom den interna programverksamheten för att utbudet på ett bra sätt skall spegla samhället. §7 i Sveriges Radios sändningstillstånd.

Vem bestämmer vilka produktioner som skall köpas in?

Centralt bestäms detta av de utbudsansvariga inom programverksamheten men även på redaktionsnivå köper Sveriges Radio in program.  

Omfattas inköpen av program av LOU?

Nej. Sveriges Radio omfattas av lagen om offentlig upphandling – LOU. Lagen bygger på ett  antal EU-direktiv och har som syfte att reglera den upphandling som görs av myndigheter. Trots att Sveriges Radio inte är en myndighet är det alltså fastställt att vår verksamhet – med undantag av programinköp – ska omfattas av LOU.

Köper Sveriges Radio in program inom alla genrer?

Vi köper in inom samtliga områden förutom rena nyhetssändningar.

Hur mycket betalar Sveriges Radio för ett radioprogram?

Det finns ingen enhetlig taxa per minut eller per program utan det beror på svårighetsgrad, hur långt programmet är, exklusivitet med mera. Vi har standardavtal för de flesta produktioner men programuppdragen skiljer sig naturligtvis åt.

Får man veta hur mycket Sveriges Radio betalar för ett program?

Nej, det är en affärsuppgörelse mellan Sveriges Radio och det berörda bolaget.

Vad är skillnaden mellan produktionsutläggning och köp av sändningsrätter?

Produktionsutläggning innebär att Sveriges Radio lägger ut hela produktionen på ett externt bolag som producerar hela programmet. Sveriges Radio äger oftast allt material kring produktionen. När det gäller sändningsrätter så köper Sveriges Radio enbart rätten att få sända produktionen en eller flera gånger. Efter det har det producerande bolaget rätt att sälja produktionen vidare till någon annan. Givetvis så påverkar detta priset samt en hel del annat som exempelvis tillgång till SR-material och när en annan aktör får sända materialet. Detta är förhandlingsfrågor.

Måste jag ha egen utrustning när jag gör ett program åt Sveriges Radio? 

Om vi skall köpa en färdig produktion så måste du ha egen utrustning. Vi hyr ut studiofaciliteter och annat om du önskar. Kontakta oss för prisuppgift.

Hur ofta frågar Sveriges Radio efter nya program? 

Två gånger per år går vi ut och efterfrågar program. Då har vi riktade förfrågningar och önskar då förslag inom vissa genrer, format, ämen etc. Det är oftast i augusti och november. Men vi tar emot förslag hela tiden. Varje månad har vi programförslagsmöte och går igenom de förslag som löpande kommer in. Då kan förslagen ha vilken inriktning som helst.

Köper Sveriges Radio även tv-program?

Sveriges Radio köper inte in tv-produktioner. Det händer att vi köper in webbfilmer men det är inte speciellt vanligt.

Ibland hör man att det i avannonsen sägs vilket bolag som producerat programmet. Varför då?

Det är för att publiken ska veta att det är ett externt bolag som producerat programmet. Detta avtalas det om och standard är att det producerande bolagets namn får nämnas en gång/program.

Vem är ansvarig utgivare för externa produktioner?

Sveriges Radio är alltid ansvarig utgivare.

Köper Sveriges Radio in sponsrade program?

Nej det gör vi inte.

Hur många programförslag får Sveriges Radio?

Vi får ungefär 5-600 förslag per år fördelat över de fyra rikskanalerna P1, P2, P3 och P4 samt poddspecialer.

Får alla svar som lämnat programförslag?

Ja vi svarar alla som lämnar förslag. Observera att vi får många förslag. Vid prioriterar att svara på förslagen då vi själva efterfrågar. Vi önskar också att mallen för programförslag används.