VÄSTERBOTTEN

Framåt för arbetet mot självmord i Västerbotten

1:46 min
  • Många av landets kommuner saknar handlingsplan för att förebygga självmord, men här sticker Västerbotten ut som ett mer positivt exempel.
  • En kartläggning från organisationen Suicide Zero visar att fem av länets femton kommuner tagit fram handlingsplaner, och flera andra kommuner är på gång. 
  • "Sen vi började prata om det här så har det blivit ett mer öppet klimat i samhället", säger Erica Arklöf från Storuman, som är en av de kommuner som aktivt jobbar med suicidprevention.