ARKITEKTUR

Framtida byggnader ska minska risk för smittspridning

2:08 min
  • På KTH ska man se hur man kan designa en byggnad så att den minimerar risken att sprida sjukdomar – som till exempel covid-19.

  • "Mycket fokus hamnar på ventilationssystem", berättar Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In-Lab.

  • Fyra universitet; KTH, Chalmers, Lunds och Umeå universitet har beviljats åtta miljoner kronor för att under fyra år undersöka hur man bättre än idag kan förebygga smittspridning inomhus. Inte minst i byggnader eller lokaler som ofta sammanför människor, som gym eller restauranger till exempel.