#srfrukost

Frukostseminarium: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion

Se #srfrukost om mediekonsumtion och klassbakgrund i efterhand här. Är det demokratiskt viktigt att människor förstår varandras världar och perspektiv?

Från 11 mars.

Svenskars konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad och samtidigt ökar klassklyftorna. Forskning visar att inkomstskillnaderna i Norden under 2000-talet ökat allra mest i Sverige. Skolresultaten har samtidigt blivit sämre och skolsituationen mer ojämlik. Det pratas mycket om hur algoritmer och utbudsexplosion styr individuella val, men mindre om hur levnadsvillkor, klassbakgrund och bostadsort påverkar intresse och engagemang för nyheter och samhällsdebatt i det digitala medielandskapet.

Påverkas förtroendet för medierna av om man hänger med i nyhetsflödet eller inte? Bidrar kunskapsgap och livsstilsgap till att cementera förutsättningar att ta del av, och höras, i den offentliga debatten? Vilket ansvar har medierna för att locka fler? Är det viktigt eller oviktigt att det finns medier som samlar många?

Seminariet inleds med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Johan Lindell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till ”Smaken för nyheter – klasskillnader i det digitala medielandskapet”.

I panelen:
• Tilde de Paula Eby, programledare och journalist på TV4
• Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet
• Olov Carlsson, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktion, Sveriges Radio
• Patrik Lundberg, författare och journalist, Dagens Nyheter

Sveriges Radios vd Cilla Benkö inleder seminariet.