INFLUENSA

Fruktar allvarlig influensasäsong: ”Håller inte avstånd”

2:00 min
  • Den här vintern är den första influensasäsongen utan coronarestriktioner och det kan öka smittspridningen, befarar smittskyddsläkare.

  • Enligt Folkhälsomyndigheten kan barn vara särskilt utsatta, då säsongsinfluensan varit lindrig de senaste åren.

  • ”Många skolbarn har kanske inte träffat på respektive influensa-sort, i de miljöerna kan det ju bli en smittspridning”, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på FHM.