Avlidna

Fullt på bårhuset i Örnsköldsvik

1:38 min
  • Sedan innan nyår har bårhuset i Örnsköldsvik varit fullt, och för att lösa överbeläggningen har det hyrts in en extern kylcontainer.
  • Alternativet är att transportera de avlidna till andra bårhus i länet.
  • "Det är en sammanlagd effekt av omständigheter, dels att det var jul och nyår och då förrättas inte så många begravningar", säger Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi och cytologi i region Västernorrland.