NYA REGERINGEN

Furtenbach: Nyheten om Eneroth är en PR-mässig katastrof

1:26 min
  • Fredrik Furtenbach anser att tajmingen inte kunde vara sämre, eftersom nyheten överskuggar nyheter om andra ministrar och deras utnämningar.

  • Han anser att Eneroth antagligen inte kan sitta kvar som minister, så länge utredningen pågår.

  • Att Tomas Eneroth utnämndes till minister beror sannolikt, menar Furtenbach, på att Magdalena Andersson inte kände till att en förundersökning skulle inledas