TECH-SNACKISEN

Fusk-AI överrumplar universitet och granskande myndigheter

2:01 min
  • AI-programmet Chat GPT, som nyligen tillgängliggjorts för allmänheten, är så intelligent att det kan skriva kortare akademiska texter på ett trovärdigt sätt.

  • Detta ställer nya krav både på universitetens examinationsformer och granskande myndigheter.

  • Universitetskanslersämbetet UKÄ, vars uppgift är att granska universitetens kvalité, har inte någon plan för hantering av detta, menar Pontus Kyrk som är verksjurist på UKÄ.