PYKISK OHÄLSA

Fyra gånger fler förväntade levnadsår förlorades i självmord - jämfört med död i covid -19

1:04 min
  • En ny studie från Läkemedelsverket har jämfört antalet dödsfall i covid‍-‍19 med antalet dödsfall på grund av självmord, resultatet visar att fyra gånger fler förväntade levnadsår förlorades i självmord jämfört med död i covid-19.

  • Detta eftersom död i covid-19 framför allt har drabbat äldre, medan suicid i högre grad drabbar yngre personer.

  • "Att man tar ett politiskt beslut och att jobba med självmordsprevention i sin kommun" säger Anna Sundkvist Kräutner, regionansvarig för Suicide Zero i Värmland på frågan på vad som krävs för att det ska bli en förändring.