Gynekologi

Fyra kvinnor skadade vid operation på Kvinnokliniken: Abnorm situation

2:00 min
  • Inom loppet av sex månader fick fyra kvinnor likartade skador på sina urinledare under operationer på Kvinnokliniken på Blekingesjukhuset. 
  • Chefläkare Peter Jansson har lex Maria-anmält händelserna och pekar på arbetsmiljöproblemen på kliniken, där bland annat hela tumörkirurgi-teamet sa upp sig i protest, som orsak till att detta har kunnat hända. 
  • "Det har varit en abnorm situation på Kvinnokliniken. Vi tror att det kan ha påverkat utfallen vid operationer också", säger han.