Kväve och fosfor

Gamla källor till övergödning värre än dagens

1:41 min
  • Insatser mot övergödning bör riktas in mer på områden på land där kväve och fosfor har lagrats upp under lång tid och nu spolas ut i sjöar och hav, enligt en ny studie.
  • Forskarna har med en ny metod jämfört aktiva utsläppskällor med "ärvda källor" där gamla utsläpp har lagrats upp i markerna, och sett att de ärvda källorna bidrar mer.
  • Dessutom tyder resultaten på att de ärvda källorna är känsligare för ett ändrat klimat med mer nederbörd som väntas, säger forskarna.