ALKOHOL

Gårdsförsäljning ifrågasätts – och välkomnas

1:59 min
  • Återigen har det utretts om det ska tillåtas gårdsförsäljning av alkohol i Sverige. Utredningen ställer sig positiv till det och nu ska politikerna ta ställning.

  • "Vi är jätteglada om det skulle gå igenom", säger Anders Karlsson, som driver ett bryggeri i Sävar i Umeå kommun.

  • Men nykterhetsrörelsen ser det som en risk i sig om monopolet försvinner.