Corona

Gävle kommun vill ha möjlighet att införa vistelseförbud

1:38 min
  • Gävle kommun kommer att införa möjligheten för samhällsbyggnadsnämnden att införa vistelseförbud på särskilda platser, till exempel i parker och bad under kortare perioder.
  • Det är i samråd med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare som man ska få möjligheterna att införa vistelseförbudet.
  • "Vi gör det här som en förebyggande insats ifall smittspridningen sätter fart", säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).