Skolverket självkritiskt

Generaldirektören: Vi borde ha följt upp bättre

2:01 min
  • Det är massiv kritik som Riksrevisionen kommer med i sin granskning av att så hög andel som 11 procent av eleverna undantogs från att delta i det senaste PISA-provet 2018, det som ska mäta elevers kunskaper i en rad ämnen.
  • Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson är självkritisk efter kritiken från Riksrevisionen mot regeringen och Skolverket.
  • “Jag kan ju se att det finns all anledning att ta till sig av Riksrevisionens rekommendationer“, säger Peter Fredriksson.