LIVSMEDEL

Glesbygdsbutiker delar på 4 miljoner

0:51 min
  • 19 butiker i Västernorrland fick förra året ett så kallat "särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen", som Region Västernorrland betalar ut.
  • Stödet är på max 300 000 kronor per butik och år, och totalt uppgick det statliga stödet till fyra miljoner kronor, fördelat på 19 butiker i länet, enligt Sundsvalls Tidning.
  • Det krävs att ett antal kriterier uppfylls, bland annat att det måste vara minst tio kilometer till närmaste alternativa butik, årsomsättningen får inte överstiga elva miljoner kronor och butiken måste ha minst 1000 varor.